Jesteśmy od lat związani z rynkiem odnawialnych źródeł energii, jest to nasza praca pasja bo wprowadzanie ekologicznych rozwiązań w codziennym życiu daje nam dużo satysfakcji.

Dotacje dla firm

Firma Go Green pomoże Państwu w pozyskaniu dotacji dla firm, osób fizycznych chcących otworzyć własną działalność gospodarczą, organizacji pozarządowych, naukowców oraz instytucji sektora publicznego. Na bieżąco śledzimy dostępne fundusze oraz doradzamy przy wyborze optymalnego źródła finansowania. Przygotujemy kompletną dokumentację projektu inwestycyjnego tj. studium wykonalności, biznes plan, wniosek o dofinansowanie oraz zajmiemy się zarządzaniem i monitorowaniem projektu na każdym jego etapie, na koniec przygotujemy niezbędne raporty, sprawozdania okresowe i końcowe z realizacji projektu oraz rozliczymy dotacje.

Specjalizujemy się w pisaniu wniosków dla innowacyjnych firm z sektora MŚP, chcących rozszerzyć swoją działalność poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów i procesów. Współpracujemy także z jednostkami naukowymi wspierając tym samym współpracę przedsiębiorców z naukowcami. 


Nasza Oferta

Jeżeli nieraz już myślałeś, że inwestycja w OZE to dokonały pomysł, bo prąd produkuje się przecież sam, a przy okazji bliska jest Ci idea zastępowania tradycyjnych źródeł energii - źródłami energii odnawialnej, masz jednak wątpliwości od czego zacząć - zacznij od kontaktu z nami. Prowadzimy projekty od etapu wyszukania najlepszej lokalizacji pod inwestycję, poprzez uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, uzyskanie finansowania aż do rozpoczęcia użytkowania instalacji.

To nie wszystko, firma GO Green zajmuje się pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych na realizację przedsięwzięć dla osób fizycznych, przedsiębiorstw i samorządów. Zakres usług obejmuje dotacje unijne, fundusze norweskie, premie termomodernizacyjne, fundusze NFOŚiGW. Ponadto pomagamy w budowaniu ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy, wprowadzamy programy niskobudżetowych działań i procedur proekologicznych w firmie. Świadczymy również usługę doradztwa technicznego przy instalacjach OZE, pomagamy w doborze optymalnego rozwiązania uwzględniając lokalne warunki, realne zapotrzebowanie na energię oraz budżet, tak aby zapewnić jak najszybszy zwrot zainwestowanych środków.

Przygotujemy koncepcję budowy OZE oraz kompletnego studium wykonalności i pomożemy w wyborze najlepszej oferty instalatorskiej. Nasza oferta obejmuje przygotowanie kompletnej strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w oparciu o programy unijne i środki krajowe. Przy coraz wyższych cenach energii elektrycznej, instalacje odnawialnych źródeł energii są nie tylko korzystne pod względem środowiskowym, bo wprowadzają rozwiązania ekologiczne, ale również pod względem biznesowym, bo odpowiednio dobrane urządzenia pozwalają zaspokajać istniejące potrzeby.Dlaczego warto inwestować w OZE

Korzyści z inwestowania w odnawialne źródła energii jest wiele. Przede wszystkim jest to energia darmowa, co przy stale rosnących cenach ma duże znaczenie dla naszych budżetów. Co więcej zwrot z inwestycji, szczególnie przy wsparciu w postaci dotacji jest stosunkowo krótki, a przez wiele lat mamy możliwość bycia niezależnymi energetycznie od dostawców. Oprócz oczywistych korzyści ekonomicznych, mamy też przez swoje działanie pozytywny wpływ na środowisko w jakim żyjemy. Wzrasta nasza świadomość ekologiczna i coraz częściej zauważa się rolę jaką odgrywa natura w naszym życiu. Energia z OZE to energia czysta, tania i odnawialna a jej pokłady są niewyczerpane.

Oznacza to, że tak długo jak świecić będzie słońce, powtarzany będzie cykl termiczny przemiany energii słonecznej, wywołujący wiatry, falowanie oceanów, deszcze i zmiany temperatury otoczenia. To właśnie te zjawiska, będące efektem promieniowania słonecznego, można wykorzystywać do produkcji energii nam przydatnej: energii elektrycznej lub energii cieplnej.

Zasoby energii odnawialnej są niewyobrażalnie duże, a obecny postęp technologiczny pozwala wykorzystać ich potencjał.

W obecnej chwili zarówno energetyka światowa jak i Polska oparta jest prawie w całości na eksploatacji paliw kopalnych. Jak ogólnie wiadomo ich zasoby są ograniczone i okres ich eksploatacji nieuchronnie zmierza ku końcowi. W Polsce gdzie technologie produkcji energii oparte są w zdecydowanej większości (95%) na węglu, mimo że są coraz nowocześniejsze, to wciąż polegają na wykorzystaniu procesu spalania, co wiąże się z wytwarzaniem wielu szkodliwych produktów ubocznych.

Należy też pamiętać o zobowiązaniach Polski wobec Unii Europejskiej, zgodnie z którymi do 2020r. Musimy między innymi:

  • zredukować emisję dwutlenku węgla o 20%,

  • zwiększyć w bilansie energetycznym udział energii ze źródeł odnawialnych do 15%

  • zwiększyć efektywność energetyczną o 20%

Za niespełnienie powyższych nakazów Polska będzie płacić kary, co jest bardziej kosztowne niż inwestycje w OZE.

Inwestycje w odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii (OZE – energia słońca, wiatru, wód powierzchniowych, biomasa, ogniwa paliwowe, wodór; natomiast niekonwencjonalne: wykorzystanie energetyczne odpadów komunalnych, przetwarzanie tworzyw sztucznych, pompy ciepła) to wykorzystywanie technologii przyszłości, zmniejszenie kosztów energii zarówno cieplnej jak i elektrycznej dla odbiorcy. Obecne programy oferują wsparcie na poziomie nawet 85% kosztów inwestycji, przy projektach powyżej 400 kW pomocnym narzędziem przy szacowaniu poziomu dofinansowania jest kalkulator pomocy inwestycyjnej: https://www.tgpe.pl/pl/a/analiza-w-zakresie-instalacji-referencyjnych-dla-oze-i-wysokosprawnej-kogeneracji-juz-dostepna

Kraje Unii Europejskiej już postawiły na rozwój odnawialnych źródeł energii, z wykorzystaniem małych instalacji, gdzie produkcję energii zapewniają mikroproducenci czy indywidualni konsumenci. Polska posiada również taką szansę rozwoju, która nie tylko obniży wytwarzanie CO2 i pyłów, poprawi stan środowiska, zapewni niższe ceny za energię, ale rozpowszechni nowoczesne Polskie technologie na świecie, co wpłynie na rozwój gospodarki.Termomodernizacja

Regionalne Programy Operacyjne przewidują w najbliższych latach wsparcie dla działań związanych z termomodernizacją energetyczną zarówno budynków użyteczności publicznej jak i domów wielorodzinnych. Oferta skierowana jest dla szerokiego grona beneficjentów m.in jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków zdrowia, placówek oświatowych, ośrodków kultury, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych i innych.

Także NFOŚiGW przygotował nowy program związany z termomodernizacją domów jednorodzinnych.

W ramach modernizacji energetycznej wsparcie będzie skierowane na bardzo szeroki zakres prac, w tym m.in:

  • ocieplenie obiektu,
  • wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenie na energooszczędne
  • przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła)
  • przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji
  • instalacja kogeneracji w tym mikrogeneracji
  • instalację OZE w modernizowanych energetycznie budynkach
  • instalację systemów chłodzących, w tym również z OZE